Read about us at... 
Sofia Live 
Sofia Live 
Dan Taylor, May 2016 
Програмата 
Програмата 
9 moments of Nadia Kaneva, February 2016
Капитал Light 
Капитал Light 
Лапа на масата, януари 2016 
View Sofia 
View Sofia 
"Леки форми на отклонение", ноември 2015 
Програмата 
Програмата 
октомври 2015 
Наш дом 
Наш дом 
Декември 2015 
Games of fashion 
Games of fashion 
April 2016 
Moмичетата от града 
Moмичетата от града 
декември 2015 
Денят започва с култура 
Денят започва с култура 
"Леки форми на отклонение", ноември 2015 
Епицентър 
Епицентър 
„Пикселизирани образи”,  ноември 2015 
Lady zone 
Lady zone 
септември 2015 
Fashion inside 
Fashion inside 
 March 2016, ANTIDOTS 
Doglar 
Doglar 
януари 2016, DOG-FRIENDLY МЕСТА В СОФИЯ. 
 БНР
 БНР
Ноември 2015, "Леки форми на отклонение" 
Програмата 
Програмата 
Изложба на Тобегот, ноември 2015